Podróżny albo osoba uprawniona może złożyć do przewoźnika reklamację, dotyczącą jakości świadczonych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. opóźnienia, niewłaściwego komfortu podróży itp.). źródło>>.  Odpowiedź na reklamację będzie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 .) źródło>>

Reklamacje

Pola oznaczone * są wymagane

Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa wniosek reklamacyjny składa się w formie pisemnej. Do wniosku powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd) oraz oryginały lub potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia - w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pasażerów, umożliwiamy złożenie skargi poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Jeśli jednak wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, zastrzegamy sobie prawo, by poprosić Klienta, aby uzupełnił dokumentację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona.

Przepisz kod:*


CAPTCHA Image

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.